.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

Chia sẻ

Sứ mạng của Trường Đại học Tiền Giang

17-07-2017

Trường Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng ĐBSCL, mang đến cho người học cơ hội nghề nghiệp để thăng tiến.