.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

;

Chia sẻ

Trường Đại học Tiền Giang triển khai kế hoạch hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm học 2021 – 2022

22-09-2021

Mới đây, Trường Đại học Tiền Giang đã triển khai kế hoạch xây dựng kế hoạch hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm học 2021 – 2022. Theo kế hoạch, Trường Đại học Tiền Giang sẽ tập trung 6 nhóm công việc và 19 nhiệm vụ đẩy mạnh hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp:       

 

1. Công tác truyền thông

- Tuyên truyền, phổ biến để người học khai thác, cập nhật thông tin, kiến thức trên cổng http://www.congkhoinghiep.vn; cổng http://dean1665.vn và Fanpage của Chương trình: https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV.

- Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm, hội thảo, cuộc thi khởi nghiệp và từng bước xã hội hóa công tác khởi nghiệp.

- Xây dựng các bài giảng cung cấp thông tin, kiến thức, cập nhật tài liệu và các khóa đào tạo cho sinh viên trên hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp trực tuyến.

- Xây dựng các mô hình tiêu biểu về triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong Nhà trường.

2. Tổ chức Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp trường năm 2022 và tham gia các Cuộc thi do cấp trên tổ chức

- Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp trường (có Kế hoạch riêng - bắt đầu từ tháng 3/2022).

- Lựa chọn các ý tưởng xuất sắc tham dự Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 (do VCCI Cần Thơ tổ chức); Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ 4 - năm 2021 (SV-STARTUP-2021) tại Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 11/2021).

3. Công tác hỗ trợ đào tạo

- Hình thành mạng lưới cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại các khoa; tổ chức các khóa đào tạo theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các sinh viên, nhóm sinh viên khởi nghiệp các kiến thức về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

- Tổ chức cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao phương pháp giảng dạy và kỹ năng làm việc với sinh viên nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên.

- Phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà trường trong việc triển khai Đề án 1665 trong việc xây dựng chương trình, hệ thống đào tạo, hệ thống kết nối nhà trường và doanh nghiệp; xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối doanh nghiệp với sinh viên, hỗ trợ việc làm cho sinh viên, hỗ trợ đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo, diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên.

- Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh quản trị doanh nghiệp cơ bản, chuyên sâu thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các sinh viên, nhóm sinh viên khởi nghiệp.

4. Tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

- Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, theo hướng lồng ghép nội dung, thời lượng các môn học khởi nghiệp, các kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa hoặc ngoại khóa một cách phù hợp. Đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc đủ năng lực vận hành các dự án khởi nghiệp.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm tại doanh nghiệp, xây dựng dự án khởi nghiệp theo yêu cầu, đặt hàng của doanh nghiệp nhằm tạo môi trường, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, khuyến khích giảng viên tham gia hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

- Huy động nguồn vốn, từng bước hình thành các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp trong Nhà trường nhằm hỗ trợ cho dự án khởi nghiệp của sinh viên.

- Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm sinh viên đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu.

5. Quản lý điều hành Đề án

- Xây dựng văn bản quy định về công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong Nhà trường; nghiên cứu lồng ghép bộ tiêu chí đánh giá các trường đại học theo định hướng khởi nghiệp vào các chuẩn đánh giá Nhà trường theo quy định hiện hành.

- Tổ chức kiểm tra, hỗ trợ các Khoa, đơn vị và đoàn thể xây dựng các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

- Thực hiện nghiên cứu đánh giá hiệu quả đề án và các đề xuất giai đoạn tiếp theo cho Đề án 1665 trên các cơ sở đào tạo và người học; hoàn thiện báo cáo 03 năm triển khai thực hiện Đề án 1665.

VĨNH SƠN